ZANES S.A.

ul. MELCHIORA WAŃKOWICZA 3,
40-384 Katowice
Kapitał zakładowy: 740 000.00 zł

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego